Meie

KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD
Ettepanekute või kaebustega on võimalik pöörduda Dentores Dental Care kliiniku poole kõikidel patsientidel või nende esindajatel, kellele on osutatud tervishoiuteenust meie kliinikus.

Kaebused võetakse vastu ainult kirjalikus vormis (ka e-postiga). Kirjaliku kaebuse võib esitada:

– kliiniku registratuuris

– saata posti teel aadressil Merivälja tee 24, 11911 Tallinn

– e-posti teel aadressil  info@ddc.ee

Kaebuses võib kirjeldada probleemi vabas vormis. Kirjas peab olema märgitud esitaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ja tagasiside saamise soov / viis (posti teel või e-mailina) ning lisatud kontaktandmed.

Kaebus vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast ja sellele vastatakse kirjalikult. Esitatud kaebust analüüsitakse kliinikusiseselt ja tutvustatakse asutuse töötajatele. Kõik seotud intervjuud, seletuskirjad ja vastused dokumenteeritakse ja arhiveeritakse. Üldjuhtudel lahendatakse kaebus 2 kuu jooksul alates kaebuse laekumisest. Kaebused, mille lahendamine nõuab erikontrolli või muid eritoiminguid, lahendatakse vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

Dentores Dental Care hambakliinik informeerib kaebuse esitajat sellekohase soovi korral kaebuse lahendamise käigust ja ka võimalikust vajadusest tähtaegu pikendada.

Patsientidel on võimalik esitada ettepanekuid ja kaebusi ka Terviseametile või Eesti Haigekassale.

Terviseamet

Gonsiori 29, Tallinn 15157, tel. 6509840, e-post: info@terviseamet.ee

Eesti Haigekassa

Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel. 6033630, e-post: harju@haigekassa.ee


Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.