Meie

RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE KORD
Hambaravi Dentores Dental Care  peab ravijärjekorda elektrooniliselt hambaravitarkvara haldusprogrammis Hammas.

Ravijärjekorda registreerib administraator kõikidel tööpäevadel ajavahemikus 8.00-17.00 kohapeal, telefoni või e-posti teel. E-posti registreerimissoovidele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul. Laupäevastele visiitidele registreerib raviarst.

Ravijärjekorda registreerimisel kantakse infosüsteemi järgmised andmed:

  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (sünniaeg)
  • planeeritav vastuvõtuaeg, arsti nimi
  • kontaktandmed
  • planeeritav tervishoiuteenus

Registreerimisel kohapeal antakse patsiendile kutsekaart, millel on kirjas visiidi aeg, arsti nimi ja kliiniku andmed.

Ravijärjekorras muudatuste tegemine toimub patsiendiga kooskõlastatult. Tehtud muudatuste logiandmed jäädvustab infosüsteem automaatselt.

Visiidile eelneval päeval saadetakse patsiendile meeldetuletus SMS-i teel

Visiidile mittetuleku korral tuleb raviasutust informeerida hiljemalt visiidile eelneval päeval


Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.