Hamba taastamine

Mis on hamba taastamine?

Hamba taastajad on kroonid, sillad, laminaadid ja toendid. Neid kasutatakse olemasolevate hammaste taastamiseks, puuduvate hammaste asendamiseks või hambaimplantaatide taastamiseks.

  • Kroonid on hambakujulised kestad, mis pannakse olemasoleva hamba või implantaadi peale.
  • Sild on kaks või enam kokkuliidetud krooni, mis peab asendama puuduva hamba või hambad.
  • Laminaat on väga õhuke portselankoorik, mis kinnitatakse hamba esiküljele selle pinna välimuse parandamiseks.
  • Toend on implantaadi peale asetatav väike kinnitus, mis on krooni alus.

Hamba taastamiseks vajalikke komponente toodetakse bioloogiliselt ühilduvast keraamikast, titaanist, polümeeridest ja kullasulamist. Kroonid, sillad, laminaadid ja toendid võivad asendada nii ühe hamba kui ka täiemahulise hambasilla.

Kas te olete hea taastamisravi kandidaat? Pidage nõu oma hambaarstiga

Patsiendid peavad läbima meditsiinilise kontrolli, et kindlaks teha, kas taastuse paigaldamine ise või mõned selle faktorid võivad mõjutada protsessiga seotud pehmete kudede paranemist.

Kellele võib teha taastavat ravi?

  • Meditsiiniliselt tervele patsiendile, kellele võib teha üldise suuoperatsiooni.

Kes peaks taastavat protseduuri tõsiselt kaaluma?

  • Patsientidel, kellel on meditsiinilised või muud vastunäidustused, näiteks bruksism (st hammaste kiristamine või üksteise vastu hõõrumine) või lõualuude vale asend, on ülekoormuse või väsimuskulumise risk ning seega on protseduur vastu näidustatud, kui piisavat sobivust ei suudeta saavutada.

Taastusravi vastunäidustused

Hamba taastamisel peab arvestama patsiendi olukorraga, näiteks bruksism (st hammaste kiristamine ja hõõrumine) või lõualuude vale asend, et vähendada ülekoormuse või väsimuskulumise riski, ning on seega vastu näidustatud, kui piisavat sobivust ei suudeta saavutada.

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.