Hemisektsioon

Hemisektsioon on protseduur, mille käigus eemaldatakse osa (tavaliselt pool) hambast ning eemaldatud osa asendatakse krooniga, mis võib toetuda naaberhambale.

(hambaarst.ee)

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.