Implantaat

Implantaat e. tehisjuur kujutab endast titaanist või keraamikast valmistatatud päris hamba asendamiseks ettenähtud aparaati. Tänapäeval kasutatakse enamasti luusiseseid e. osteointegreeruvaid implantaate. Saadaval on suur hulk erinevat tüüpi implantaate. Kui algselt olid implantaadid kasutuses peamiselt tagavara väljapääsuna täieliku hambutuse (edentulismi) korral, siis tänasel hetkel on näidustuste hulk oluliselt laienenud. Implantaate kasutatakse nii üksikute hammaste asendamiseks, lühemate ja pikemate sildkonstruktsioonide valmistamisel, kui ka täisproteeside toestamiseks. Implantaatide kasutamine aitab vältida omade hammaste mahalihvimist, nagu seda tuleb teha klassikaliste sildproteeside puhul.

(hambaarst.ee)

Mis on hambaimplantaadid?

Hambaimplantaadid on väikesed kruvid, mis on valmistatud hambajuure asendamiseks. Nad taastavad kas osaliselt või täielikult hamba kaotanud patsientide füüsilise välimuse ja närimisfunktsiooni. Enamikud hambaimplantaadid on mõeldud kasutamiseks nii üla- kui ka alalõuas proteeside, nt kunsthamba toetamiseks. Integreerudes lõualuuga, pakuvad nad taastamisvõimalusi ühe hamba asendamisest täiemahulise sillani või on totaalproteesi stabiliseeriv element. Hambaimplantaate toodetakse titaanist, mis on bioloogiliselt ühilduv ja tugev.

Kas teile sobivad hambaimplantaadid?

Patsiendid peavad läbima meditsiinilise kontrolli, mille käigus tehakse kindlaks, kas implantaadi paigaldamine võib tekitada tervisele mingeid ohtusid ja kas on mingeid tegureid, mis võivad mõjutada kas luude või nendega seotud pehmete kudede paranemist.

Kellele võib hambaimplantaadi paigaldada?

  • Meditsiiniliselt tervele patsiendile, kellele võib teha üldise suuoperatsiooni.

Kes peaks hambaimplantaatide panekut tõsiselt kaaluma?

  • Patsiendid, kel on meditsiinilisi või muid näidustusi, mis võivad luude või pehme koe paranemisprotsessi takistada (nt sidekoe häired, steroidiravi, luuinfektsioon, suitsetamine), peavad hambaimplantaatide kasusid ja riske koos hambaarstiga hoolikalt hindama.

Implantaadiravi vastunäidustused

Hambaimplantaate ei tohi kasutada patsientidel, kellel on biomehaanilise koormuse talumiseks ebapiisavalt luumaterjali vajaliku suuruse ja arvu implantaatide paigaldamiseks. Kui hambaimplantaadid pole piisavalt suured või on neid liiga vähe, võib esineda mehaanilisi rikkeid, kaasa arvatud implantaatide, proteesi kruvide ja/või silla kruvide väsimusest tingitud murenemist. Väsimuse riski vähendamiseks peavad hambaarstid implantaadi paigutama ja proteesi kujundama nii, et see arvestab patsiendi füüsilisi ja meditsiinilisi iseärasus, nagu bruksism (st hammaste kiristamine ja hõõrumine) või lõualuude vale asend.

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.