Kaaries

Kaaries on hamba kõvakudede, emaili, hambaluu ja juuretsemendi kroonilise kuluga haigus, mille tagajärjel tekib hambasse defekt. Protsess on pöördumatu – hambakude ei taastu iseenesest. Küll aga on võimalik karioosse protsessi alg- ehk laigustaadiumis kaariese kulgu pidurdada ja emaili remineraliseerida, vältimaks defekti väljakujunemist. Karioossete defektide liigid on algav kaaries, emailikaaries, dentiinikaaries ja sügav hambaluukaaries.

(hambaarst.ee)

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.