Närvid läbi

Kohtunik: “Miks te oma hambaarsti jalaga lõite, kaebealune?”
Süüdistatav: “No ta ju käis mulle närvidele!”

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.