Panus

Juhul, kui hambas on auk, mis ületab kahte hambapinda, tuleb sinna valmistada vastupidav keraamiline täidis (panus), mis liimitakse spetsiaalsete liimidega hambasse.
Täidiseid soovitame:

* Kui on vaja asendada suur vana täidis
* Kui hambaauk ületab 2 hambapinda

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.