Transplantatsioon

Transplantatsioon on tehisluu lisamine (nt implantatsiooni puhul on mõnikord vaja eelnevalt luupinda paksendada, laiendada või tugevdada transplantaadi abil).

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.