Sildprotees

Hambakaarelt puuduvaid hambaid saab asendada sildproteesi abil. Sel juhul ühendatakse puuduva hamba kohale valmistatud kroon naaberhammastele valmistatud kroonide külge. Praktikas lihvitakse augu kõrval olevad hambad sillapeadeks. Seejärel võetakse spetsiaalse kummimassiga jäljend, mis saadetakse laborisse. Seal valmistab hambatehnik jäljendist valatud kipsmudelile kunsthambad, mille hambaarst suhu kinnitab. Suhu liimitud silda ei saa patsient ise suust eemaldada. Hästi tehtud sild on pikaaegne, kui tugihambad terved püsivad. Seepärast on eriti tähtis hambalt kroonile üleminekul koht puhtana hoida, et sinna ei tekiks kaariest ega igemepõletikku.

(hambaarst.ee)

Copyright by Dentores Dental Care OÜ 2016. All rights reserved.